به فروشگاه اینترنتی دکتر عسل خوش آمديد. (تلفن سفارش: 42740500-031)
وارد شوید | ثبت نام کنید | سبد خرید 0

تعریف عسلتاریخ انتشار: 1393/07/17 | بازدید: 2900

عسل طبیعی یکی ازهدیه های ارزنده و پر ارزش طبیعت  می باشد وبه عنوان یک ماده شفا بخش معرفی گردیده.                 سوره نحل آیه86

تعریف عسل

عبارت است از ماده طبیعی شیرین که توسط زنبور عسل از شهد گل های گیاهان ویا تراوشات بخش های مختلف گیاه ساخته می شود.این مواد توسط زنبور عسل جمع آوری شده ودر اثر اضافه کردن مواد خاص(آنزیم ها) توسط خود زنبور عسل تغلیظ و پس از رسیدنشان درشان مهر و موم می شود.
زنبور عسل برای تهیه یک کیلوگرم عسل ناگزیر است 120 تا 150 هزار بار شهد حمل کند و برای فراهم نمودن آن ده میلیون گل را بازدید کرده و مسافتی معادل 7 بار دور زمین را پرواز کند. زنبور عسل یکی از زیباترین موجودات هستی می باشد که دارای خصوصیات ممتاز و متمایز از تمامی موجودات عالم است. تغذیه هر موجود با مرگ موجود یا موجودات دیگر همراه بوده، اما تغذیه زنبور عسل نه تنها کوچکترین نقصی در هیچ موجودی به وجود نمی آورد بلکه حیات جدیدی به هزاران موجود دیگر می بخشد که این یکی از موارد بسیار استثنایی در جهان  می باشد.
زندگی زنبور عسل همانند چشمه ای سحر آمیز است که هرچه بیشتر آن راحفر نمایند آب زیادتری از آن جاری می گردد.
طهارت وپاکی موجود درحیات اجتماعی زنبور عسل، به انسان می گوید برای رسیدن به ثمرات شیرین، منزه وپاک باش و با گل صفتان محشور شو وهم نشین نیکو برگزین.
فراورده های زنبور عسل نظیر( عسل ژله رویال، بره موم،زهر،موم) منشا خدمات ارزنده ای در صنایع داروسازی،آرایشی وغیره برای بشر می باشد.