به فروشگاه اینترنتی دکتر عسل خوش آمديد. (تلفن سفارش: 42740500-031)
وارد شوید | ثبت نام کنید | سبد خرید 0

چالش های پیش روی زنبور عسل و انسانتاریخ انتشار: 1394/10/10 09:03 | بازدید: 2279

در سال های اخیر، تعداد زنبورهای عسل به شدت کاهش یافته است. تنها در فاصله ی سال های 2007 تا 2008 در حدود یک سوم از جمعیت زنبور داران عسل ایالات متحده از بین رفته است. و تعداد زنبورهای عسل انگلستان،از دهه ی 1960 تا سال 2012 نصف شده است. در مصر، چین و ژاپن هم تلفات زیادی گزارش شده است. این مساله ای نگران کننده است، زیرا یک سوم از مواد غذایی ما از محصولاتی به دست می آید که عمده ی گرده افشانی آن ها را زنبور ها انجام می دهند. نبود زنبورها نه تنهاباعث کاهش میزان برداشت، به تعویق افتادن برداشت و افزایش خطر این نوع محصولات کشاورزی می شود، بلکه رفته رفته به کاهش جمعیت گل های وحشی نیز منجر می شود، زیرا میزان دانه ی آن ها بسیار محدود است؛ و سرانجام عسل طبیعی کمتری برای تغذیه ی زنبورها و انسان وجود خواهد داشت.

از هر چهار مورد تلفات کلنی یکی با مرگ زنبور ملکه مرتبط است، در حالی که تلفات ناشی از (اختلال فروپاشی کلنی) که در آن کل زنبورها ی یک کلنی از دست می روند (مرده تلقی می شود)، در ایالات متحده فقط حدود 7 درصد و در اروپا حتی کمتر از آن است. درباره ی موضوع فروپاشی کلنی،تاکنون بسیار بحث و اختلاف نظر بوده است،و نظریه های ارائه شده درباره ی آن،همچون علل آن فراوان اند. یک نظریه ی مطرح شده آن است که کریستال های حاوی سرب در شکم زنبورها، آن ها را نسبت به تعداد فزاینده ی میدان های الکترو مغناطیسی موجود در اطرافمان حساس می کند، و از این طریق بر رفتار آن ها اثر می گذارد و زمینه ساز بروز بیماری ها می شود. نظریه ی دیگر آن است که شیوع آلودگی به کنه ی مخرب واروآ، یا عفونت های ویروسی، قارچی یا باکتریایی، زنبورها را برای ابتلا به بیماری ها مستعد تر می کند. نظریه ای دیگر حاکی از آن است که گازهای خروجی از اگزوز خودروها با مولکول های پراکنده در هوای مملو از رایحه ی گل ها واکنش نشان می دهد و آن ها را برای برای زنبور ها گیج کننده و غیر جذاب می کند. اما به ظاهر سه عامل مهم تر کاهش تعداد زنبورها عبارتند از :سوء تغذیه،حشره کش ها واسترس.

آینده این طور که پیش می رود، در آینده جمعیت زنبورها وعسل تولیدی آن ها کمتر و کمتر خواهد شد و همچنین کاهش چشمگیری در تولید آن دسته از محصولات کشاورزی رخ خواهد داد که زنبورها آن ها را گرده افشانی می کنند.اما ما با اقدامات فردی و جمعی مناسب، می توانیم از این سناریوی وحشتناک جلوگیری کنیم.